حملة تبرعات للمواد اﻻسعافية لجمعيات طبية تعالج الجرحى من احداث القدس واﻻقصى

تم توصيل تبرعات بمواد اسعافية الئ القدس لجمعيات طبية تعالج الجرحئ من احداث القدس واﻻقصى.
و لقد تم تسليمالمواد الطبية باسم اهالي الطيرة الذين تبرعوا بكرامة ونداء اﻻغاثة.
الحملة مستمرة و هناك حاجة للمزيد من التبرعات ويمكن التوجه لمركز الرحمة للتبرع.

Album Fotografico

Altri articoli

RASSEGNA STAMPA 19/07/24. Immigrazione Aodi (Amsi-Uniti per Unire): «Agire su due fronti, arginando da una parte l’immigrazione irregolare, ma dall’altra promuovere la buona immigrazione. Due piani distinti che possono cambiare il nostro Presente e il nostro futuro».

Aodi (indagine Amsi-Umem-Uniti per Unire): Tra gli immigrati, che intraprendono il viaggio della speranza che sarebbe meglio chiamare della disperazione, dall’Africa all’Italia, solo il 13% riesce a raggiungere la meta

Leggi Tutto »
Nessun altro articolo da mostrare